NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD HEEZE-LEENDE

21 sep 2017 - Frans Cuijpers gekozen tot lijsttrekker
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV-2) van VVD Heeze-Leende werd gisteravond Frans Cuijpers door haar
leden gekozen tot lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Cuijpers is geen onbekende
in de gemeente Heeze-Leende en heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring. Zo is hij actief in de politiek.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD Heeze-Leende bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

2 feb 2017 - Bestemmingsplan Centrumplan Leende
Na vele jaren werken aan een nieuw centrumplan voor Leende, lag er tijdens de raadsvergadering van 23 januari 2017 een belangrijk mijlpaal voor: de vaststelling van het bestemmingsplan. Met dit plan creëren we een situatie waarin een bouwaanvraag voor de woningen, de school en de MFA kunnen worden ingediend en we de.....
Lees verder »

12 dec 2016 - Bestuursrapportage 2016
Het koppelen van de starters-lening aan de blijvers-lening was nog niet zo'n slecht idee. Het zijn immers beide leningen en het geld vloeit, na uitgifte, weer terug in de gemeentekas. Wel is het de vraag of het ook nodig is om
€ 100.000,00 toe te voegen aan dit budget. Wij dachten als VVD dat het budget wat voor starters-leningen.....
Lees verder »

12 dec 2016 - Realisatie toeristische startpunten gemeente Heeze-Leende
In samenwerking met de werkgroep distributie en het Algemeen bestuur van Recreatief Heeze-Leende is constructief gekeken en overlegd om te komen tot 5 toeristische startpunten verspreid over onze gemeente. Er wordt een substantieel bedrag van de investeringspost Toeristische startpunten gevraagd om een en ander....
Lees verder »

12 dec 2016 - Revitalisering HSL-net
Na de constructieve raadsinformatiebijeenkomst van woensdag 7 december 2016 ligt hier nu een even zo constructief Raadsvoorstel voor. Onze positie als gemeente is duidelijk in beeld gebracht en de twee kandidaten zijn, ook tijdens de bijeenkomst van afgelopen woensdag, uitvoerig besproken. Als groot voordeel zien wij.....
Lees verder »

12 dec 2016 - Financieringsvoorstel Samen naar de A2
De VVD is blij dat er nu eindelijk een definitief voorstel ligt voor een definitieve verkeersontsluiting tussen Chijnsgoed en de A2. Vanaf 2008 zijn we al aan het werk en aan het onderhandelen om te komen tot deze nu voorliggende oplossing. Met de variant die nu voorligt kunnen we instemmen en we bedanken hierbij het.....
Lees verder »

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

7 nov 2016 - Algemene Beschouwingen: Nog steeds koersvast
Algemene Beschouwingen bij Begroting 2017: Allereerst wil de VVD een compliment maken aan het ambtelijk apparaat en het college van B&W voor het uitwerken van de kadernota naar deze voorliggende begroting. Een sluitende begroting met perspectief voor de toekomst. Graag nemen wij u de komende minuten mee langs.....
Lees verder »

13 okt 2016 - Blijverslening voor aanpassingen aan koopwoningen
Om over te gaan tot het vaststellen van een Blijverslening spreekt de VVD in principe wel aan. De bevolking wordt ouder en om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te kunnen blijven, zal deze levensloopbestendig moeten worden gemaakt. Zelfredzaamheid is ook een uitgangspunt van het WMO-beleid.....
Lees verder »

13 okt 2016 - Visie op de nieuwe bibliotheek
De VVD hamert al jaren op de afnemende rol van de klassieke bibliotheek en de noodzaak om te komen tot een nieuwe bibliotheekvisie. Een visie die aansluit bij ontwikkelingen in de techniek en in de maatschappij. Een visie die minder nadruk legt op het uitlenen van boeken, maar juist meer op de waarde die gecreëerd kan worden voor.....
Lees verder »

12 sep 2016 - Verplaatsing Albert Heijn
Het gemeentehuisplein in Heeze ligt in het hart van het dorp, maar ook in het hart van de gemeenschap. Het is de plek waar belangrijke en diep gewortelde evenementen met hun bezoekers hun thuis hebben. Het is een plek van gezelligheid en samenkomst. Dat moet zo blijven en zelfs nog verder verstevigd worden. Vraag een willekeurige.....
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

23 aug 2016 - VVD wil uitleg over plaatsing statushouders Heeze
De fractie van VVD Heeze-Leende wil uitleg over het voornemen van Burgemeester en Wethouders van Heeze-
Leende om 28 statushouders te plaatsen in vier woonunits in de wijk De Nieuwe Hoeven in Heeze. Het plaatsen van statushouders in een woonbuurt ligt zeer gevoelig. Met teleurstelling constateren wij dat het college tot dit.....
Lees verder »

14 jun 2016 - Jan de Bruijn geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger VVD
Gisteravond werd Jan de Bruijn uit Heeze tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als fractieverte-genwoordiger van VVD Heeze-Leende. Het bestuur van de lokale VVD laat weten zeer verheugd te zijn met de installatie van De Bruijn als fractievertegenwoordiger en wenst hem veel sterkte en wijsheid toe. Jan de Bruijn.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

29 apr 2016 - Bezoek VVD Statenfractie Noord Brabant aan Heeze-Leende
Vrijdag 22 april jl. heeft de Brabantse Statenfractie van de VVD een werkbezoek gebracht aan Zuidoost Brabant. Men heeft daarbij ook Heeze-Leende aangedaan en een bezoek gebracht aan de in ontwikkeling zijnde natuur-
begraafplaats "Schoorsveld" in Heeze. Voorafgaande aan een rondwandeling door het gebied van 25 ha werd.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

5 apr 2016 - Reststrokenbeleid
Tijdens de raadsvergadering van 4 april jl. stond ook het reststrokenbeleid op de agenda. Bij de VVD leven nog enkele vragen betreffende dit onderwerp en deze willen wij graag aan de wethouder voorleggen ter beantwoording. Één van onze vragen luidde bijv.: Moet iedereen die nu gebruik maakt van gemeentegrond nu verplicht gaan.....
Lees verder »

5 apr 2016 - Initiatief voorstel PvOJ betreffende WMO
Weer komt, tijdens de raadsvergadering van 4 april, de PvOJ terug op het eerder genomen raadsbesluit over hulp in de huishouding. En weer gebeurt dat op basis van informatie die voor onze gemeente geen formele status heeft. Als VVD-fractie snappen we de timing van dit voorstel dan ook niet. Over ruim een maand doet de Centrale Raad...
Lees verder »

29 feb 2016 - Aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie Somerenseweg/Ginderover
Tijdens de rondvraag aan het einde van de raadsvergadering van 29 februari stelde de VVD-fractie een vraag over de dikwijls gevaarlijke verkeerssituatie op de Somerenseweg/Ginderover te Heeze. Er zijn veel ergernissen en uit de bewoners-enquête blijkt dat velen overlast ondervinden, onder meer door het slechte wegdek, de hoge.....
Lees verder »

29 feb 2016 - Toekomst HSL-net
Over dit onderwerp kunnen we heel lang praten en discussiëren maar op dit moment lijkt me een extern onderzoek naar oplossingsrichtingen de juiste stap die gezet moet worden en we zouden willen voorstellen om het marketing-
/actieplan van HSL-net, dat ons enkele uren geleden door wethouder Moons is toegestuurd, mee te nemen in.....
Lees verder »

29 feb 2016 - Kadernota 2017 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
Wij als VVD kunnen instemmen met dit voorstel om NIET akkoord te gaan met de wijziging van het verdelings-
percentage. Mede omdat er voor onze gemeente in de dienstverlening door de veiligheidsregio niets verandert en we in het verleden al te weinig ontvingen als algemene uitkering voor het subcluster Brandweer en.....
Lees verder »

25 jan 2016 - Wet markt en Overheid
Het kan de instemming hebben van de VVD, dat de activiteiten, genoemd in bijlage I plaats vinden in het algemeen belang, en deze dan ook zo te kwalificeren. Het stemt ons tevreden, dat ook de Sportraad is gehoord en dat deze raad een positief advies heeft uitgebracht. Dan over de bedragen genoemd in bijlage I: we stemmen hier nu.....
Lees verder »

25 jan 2016 - Advies Werkplaats Wonen
De VVD kan instemmen met het college-advies 'Werkplaats Wonen', met name omdat het onze huidige planning van uitbreiding van o.a. de Bulders en Providentia niet in de weg staat. Deze plannen moeten wat ons betreft buiten de regionale woonvisie vallen omdat ze anders een grote belemmering kunnen vormen voor andere.....
Lees verder »

25 jan 2016 - Samen mee naar de A2
De VVD kan instemmen met het voorstel om variant T via de Ulkendonken te kiezen. Naar aanleiding van het krantenartikel in het Eindhovens Dagblad van afgelopen week over de uitkomsten van de gemeenteraads-vergadering van Cranendonck betreffende dit onderwerp nog even het volgende. Voor zowel onze gemeente.....
Lees verder »

25 jan 2016 - Reconstructie Dorpstraat Noord
Na de motie van april 2013 is het dan eindelijk zover. De schop gaat de grond in en de dorpsraad Leende en alle direct betrokkenen hebben hun inbreng gehad en zijn tevreden met deze aanpassing van de Dorpstraat-Noord in Leende. De burgers hebben zelfs hun wensen uit mogen spreken bij deze herinrichting en zijn tevreden met.....
Lees verder »

20 jan 2016 - Raad live via internet
De raadsvergaderingen en de Ronde Tafel Gesprekken van de gemeente Heeze-Leende zijn vanaf maandag 25 januari 2016 live te volgen op internet via webcasting. De raadsvergaderingen van Heeze-Leende waren al live te beluisteren op de lokale radio. Deze radio-uitzendingen komen te vervallen.De vergaderingen zijn straks zowel.....
Lees verder »

28 nov 2015 - "Wij gaan deze strijd winnen" (Najaarscongres 2015)
In zijn speech sprak Mark Rutte over de noodzaak om nuchter met de grote problemen van onze tijd om te gaan. Dat is de belangrijkste les van het succes van het economisch herstelprogramma, stelt Rutte. "Toen de economi-sche crisis om zich heen sloeg en de bestaanszekerheid van vele Nederlanders bedreigde, leken de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij (Najaarscongres 2015)
De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een ver-zamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Mark Rutte legt krans op graf Thorbecke
VVD partijleider Mark Rutte en VVD partijvoorzitter Henry Keizer hebben woensdag 3 november, samen met de Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis, een krans gelegd bij het graf van de liberaal Johannes Rudolf Thorbecke. Thorbecke was de voorzitter van de Grondwetscommissie die de basis legde van de Nederlandse parlementaire.....
Lees verder »

2 nov 2015 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2016
'Koersvast in sterk veranderende tijden.' De fundamentele waarde, veiligheid, wordt in deze begroting wat de VVD betreft goed belicht door o.a. camerabeveiliging, die in 2016 dan ook wordt ingevoerd. Op diverse strategische punten in onze gemeente zullen camera's worden opgehangen en hiermee is een van de speerpunten uit het.....
Lees verder »

5 okt 2015 - Bestemmingsplan "Kapelstraat 74" Heeze
Tijdens de behandeling van dit agendapunt in de Ronde Tafelgesprekken heeft de VVD-fractie een tweetal vragen gesteld: (1) 'Zuidzorg wordt eigenaar van het gebouw. Waarom blijft Rabobank niet eigenaar?' en (2) 'Zullen er twaalf wooneenheden op deze locatie verdwijnen en zo ja, kunnen die worden toegevoegd aan de nog uit te.....
Lees verder »

5 okt 2015 - Verbreding Strijperpad
Na een lange onderzoeksprocedure naar een haalbare variant, zoals in het collegevoorstel is te lezen, zijn wij als VVD blij met deze uitkomst. Veel schoolgaande kinderen en ook hun ouders zullen blij zijn met deze aanpassing en de VVD-fractie kan dit voorstel, inclusief de financiële onderbouwing (financiering uit de reserve Streekontwik-.....
Lees verder »

5 okt 2015 - Bestemmingsplan Kom Leende-Leenderstrijp
Namens de VVD kan ik het college melden dat we blij zijn met de 2e mogelijkheid om dit stuk te behandelen en de periode in tijd die we nu extra hebben gehad om dit raadsvoorstel zorgvuldig te onderzoeken. Tijdens ons onder-zoek is bij ons de vraag gerezen waarom het toestaan van een autobedrijf, zoals verwoord in zienswijze 19, op.....
Lees verder »

5 okt 2015 - Benoeming wethouder en raadslid VVD
De VVD Heeze-Leende is, na een zorgvuldige en open sollicitatieprocedure, samen met de VVD-leden gekomen tot het unanieme besluit om, als opvolger van Jos van Bree, Frans Cuijpers voor te dragen als wethouder van de ge-meente Heeze-Leende. Bij deze draagt de VVD fractie dan ook Frans Cuijpers voor en verzoekt de fractie u, dit.....
Lees verder »

5 okt 2015 - Tegemoetkoming zorgkosten
Het spreekt vanzelf dat de VVD kan instemmen met het voorliggende voorstel om een tegemoetkoming in de zorgkosten te geven aan inwoners van onze gemeente met een minimum inkomen, chronisch zieken en gehandicapten. Ook het voorstel om voor 2015 al aan deze groep compensatie te verstrekken, heeft onze.....
Lees verder »

5 okt 2015 - Sub-regionale en regionale detailhandelsvisie
Tijdens de raadsvergadering van 5 oktober 2015 kwam het subregionale beleid van de A2-gemeenten aan de orde. Dit vormt input voor het regionale beleid van de Metropoolregio Eindhoven. Wanneer de afspraken op regionaal niveau minder strikt zijn dan op subregionaal niveau (dat wil zeggen dat er buiten de A2-gemeenten.....
Lees verder »

5 okt 2015 - Dankwoord Frans Cuijpers na zijn beëdiging als wethouder
Ik moet er nog wat aan wennen maar ben bijzonder trots dat de burgemeester mij zojuist heeft beëdigd als wethouder van onze gemeente. Trots maar ook heel blij dat na enkele weken van afwachten, nog meer weken nadenken over allerlei zaken, plannen maken in je hoofd en ook goede voornemens, ik nu eindelijk aan het.....
Lees verder »

18 sep 2015 - VVD draagt Frans Cuijpers voor om Jos van Bree als wethouder op te volgen
Gemeenteraadslid Frans Cuijpers wordt door de VVD-fractie voorgedragen als nieuwe wethouder Economische Zaken, Werk en Inkomen, Verkeer in Heeze-Leende. De vacature is ontstaan na het vertrek van Jos van Bree die per 1 september 2015 wethouder is geworden in de gemeente Helmond. Frans Cuijpers is sinds 2010 raadslid.....
Lees verder »

7 sep 2015 - Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
De VVD kan instemmen met de vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 zoals dat aan ons is voorgelegd. Voor de jaren 2016 t/m 2021 wordt de rioolheffing vastgelegd op de bedragen zoals die in het voorstel zijn vermeld. Wij hebben als VVD-fractie dan wel een vraag aan de wethouder: betekent dit dat deze.....
Lees verder »

7 sep 2015 - Omgevingsvergunning zes bed & breakfast-eenheden woning De Rul 23
De VVD-fractie stemt in met de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor een geplande bed & breakfast van zes eenheden op De Rul 23. Het wordt daar in de toekomst een echt begin van het recreatiegebied aan de Strabregtse Heide. Met kort verblijf in een B&B en vakantiehuisjes vlak bij de natuur. Een goede zaak.....
Lees verder »

3 jul 2015 - Verhoging BTW van tafel
De verhoging van de BTW die onderdeel was van het onderhandelingspakket in het kader van de belastingher-ziening is van tafel. Fractievoorzitter Zijlstra: "Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers.....
Lees verder »

29 jun 2015 - Inbreng VVD bij behandeling Kadernota 2015 in tweede termijn
Naar aanleiding van de inbreng van de politieke partijen van afgelopen maandag  over de kadernota heeft ook de VVD de behoefte om op de inbreng van partijen te reageren. Het verheugde ons dat nagenoeg alle partijen de Randweg en de Centrale As vernoemd hebben in hun inbreng van vorige week. Dat wil dus zeggen dat het bij.....
Lees verder »

29 jun 2015 - Centrumplan Leende
De VVD ondersteunt het voorstel van harte om opnieuw te kiezen voor een nieuwe MFA (met school, kinderopvang en dorpshuis) in het centrum van Leende, samen met de corporaties. Wij denken dat het de laatste kans is om dit centrumplan te realiseren. In het voortraject is heel veel onderhandeld met de corporaties, gebruikers, school.....
Lees verder »

27 jun 2015 - Geslaagd zomeruitstapje 2015 VVD Heeze-Leende
Op zaterdag 27 juni was weer het jaarlijkse zomeruitstapje van VVD Heeze-Leende, ditmaal georganiseerd door Frans Cuijpers. Allereerst werden we verwacht op het bedrijf van Jan Kursten: de Forellenkwekerij De Ronde Bleek in Sterksel. Onder het genot van koffie/thee met iets lekkers kregen we deskundige uitleg over zijn bedrijf met.....
Lees verder »

22 jun 2015 - Inbreng VVD bij behandeling Kadernota 2015 in eerste termijn
Allereerst wil de VVD een woord van dank uitspreken aan onze ambtenaren en de financiële werkgroep uit onze Raad. Deze kadernota is duidelijk en inzichtelijk en prettig om mee te werken. De VVD is als enige partij met bezuinigingsvoorstellen gekomen en deze zijn, wat ons betreft, goed verwerkt in deze kadernota. Toch hebben.....
Lees verder »

9 jun 2015 - Rondvraag in de raad van 8 juni: Wijkraden in Heeze?
In de dorpen van onze gemeente zijn dorpsraden heel actief en hebben al tot diverse positieve resultaten geleid. Alleen in het grootste dorp van onze gemeente, Heeze is door de inwoners, verenigingen of gemeente nog geen initiatief genomen om tot een of meerdere wijkraden te komen. Wel zijn op diverse plaatsen bordjes te vinden.....
Lees verder »

8 jun 2015 - Zienswijze jaarrekening 2014 GGD
Met alle aan de orde zijnde documenten betreffende de financiële gang van zaken van de GGD kan de VVD-fractie instemmen. Enkele kanttekeningen willen we toch plaatsen. Een recente risico-inventarisatie heeft aangegeven dat er een potentieel risico is van € 2 miljoen waartegenover op termijn een algemene reserve staat van maximaal.....
Lees verder »

8 jun 2015 - Toekomstige positionering Ambulancezorg
De VVD-fractie stemt in met het voorliggende voorstel. We hebben echter wel een opmerking ten aanzien van "geen extra kosten" zoals dat is geformuleerd in het voorstel en ook in de concept-brief met zienswijze. Wij stellen voor de zinsnede veel explicieter te maken door te stellen dat een hogere gemeentelijke bijdrage niet acceptabel....
Lees verder »

8 jun 2015 - Ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio
We zijn als VVD blij met de zienswijze die is toegevoegd aan dit raadsvoorstel en we zijn het ook voor 100% eens met de inhoud hiervan. De extra kosten dienen wat ons betreft ook geleidelijk over alle deelnemers aan de Veilig-heidsregio te worden verdeeld. Wij nemen aan dat er door de Veiligheidsregio serieus gekeken gaat worden.....
Lees verder »

8 jun 2015 - Vaststelling Jaarrekening 2014 en verslag Auditcommissie
Tijdens de raadsvergadering van 8 juni heeft de raad ingestemd met het verslag van de Auditcommissie en werd de Jaarrekening 2014 vastgesteld. De VVD is tevreden met de ambtelijke inzet waardoor we nu wederom rechtmatige jaarstukken gepresenteerd krijgen en ook een goedkeurende verklaring van onze accountant Ernst en Young.....
Lees verder »