ARCHIEF MET OUDERE PUBLICATIES VVD HEEZE-LEENDE

30 mei 2015 - We moeten vooruitgang omarmen!
Halbe Zijlstra heeft tijdens het congres een vlammend betoog gehouden over de kracht van ons land. We moeten niet bang zijn voor vooruitgang, maar er juist gebruik van maken! Dat betekent wel dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt daarop ingericht moeten zijn.....
Lees verder »

18 mei 2015 - Jaarrekening 2014, verslag van de Auditcommissie
Namens de gemeenteraad heeft Geert Verzijden (VVD), samen met de heren Bosmans (PvdA), van der Palen (LHL) en Scheepers (Partij voor Oud en Jong) als respectievelijk voorzitter en leden, op 12 mei 2015 deelgenomen aan de vergadering van de Auditcommissie. De opdracht van de raad aan de commissie was, om in de.....
Lees verder »

18 mei 2015 - Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 ODZOB
Om een 3% efficiency- cq. bezuinigingstaakstelling te bereiken wordt er gezocht naar kostenreductie en gaat men efficiënter werken. Dit had, wat de VVD betreft, al eerder kunnen worden bewerkstelligd maar we kunnen er ons in vinden dat het nu gerealiseerd gaat worden. Het opbouwen van een reserve van 5% is noodzakelijk. Door de.....
Lees verder »

18 mei 2015 - Eerste Bestuursrapportage 2015
Budgetteren en een begroting samenstellen blijven moeilijke zaken voor gemeentes. Dat er nu reeds een grote verwachte negatieve afwijking op de inkomsten op leges is voorzien is dan ook heel vervelend maar de vraag is wel: was dit te voorzien geweest? Een hogere bijdrage aan de veiligheidsregio doet ons als VVD pijn maar is.....
Lees verder »

18 mei 2015 - Vervanging verlichting grote en kleine zaal van de sporthal 'De Pompenmaker'
Agendapunt 5 van de raadsvergadering van 18 mei ging over de vervanging van de verlichting in zowel de kleine als de grote zaal van 'De Pompenmaker'. De VVD vindt het een goede zaak om nu direct led-verlichting aan te brengen en plafonds te vervangen. In openbare gebouwen kun je je niet veroorloven dat er ongelukken gebeuren die te.....
Lees verder »

18 mei 2015 - Afvalstoffenverordening 2015
De aangepaste verordening is duidelijk en voor de VVD geen probleem. Wij zouden het wel op prijs stellen bij soortgelijke aanpassingen van verordeningen in de toekomst een overzicht te ontvangen van wat er nu echt is ge-wijzigd (oude en nieuwe situatie). Dat kan door middel van een bijlage bij het raadsvoorstel. Waarschijnlijk zijn.....
Lees verder »

18 mei 2015 - Verordening elektronische kennisgeving Heeze-Leende
De VVD-fractie stemt in met het voorstel om de "Verordening Elektronische Kennisgeving Heeze-Leende" vast te stellen. Ook wij zijn van mening dat de digitale snelweg zeker geschikt is om kennisgevingen aan de inwoners te laten weten. Belangrijk vinden wij wel dat onze inwoners regelmatig en voortdurend geïnformeerd worden over.....
Lees verder »

13 apr 2015 - Verklaring van geen bedenkingen voor Reiling Sterksel BV
Enkele weken geleden presenteerden de kopers van het bedrijvenpark Reiling c.q. Sterksel hun ambitieuze plannen omtrent biovergisting. Enthousiaste verhalen en verwachtingen. En ogenschijnlijk worden daarmee veel klachten van en ergernissen bij de inwoners van Sterksel opgelost. Dat hoopt de VVD-fractie van ganser harte. Maar één.....
Lees verder »

2 apr 2015 - Sjoemelende banken worden aan banden gelegd
Klanten van banken zijn door een wetsvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen in de toekomst beter beschermd tegen gesjoemel met rentetarieven. Brussel en Washington deelden daarvoor miljardenboetes uit, Rabo schikte voor 774 miljoen en ontsloeg haar frauderende medewerkers. VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen zorgde.....
Lees verder »

23 mrt 2015 - Verkiezingsuitslagen Heeze-Leende-Sterksel verdeeld naar stemdistrict
De stemmen zijn geteld en de uitslagen voor zowel Provinciale Staten als waterschap De Dommel liggen vast. Voor degenen onder onze lezers, die geïnteresseerd zijn in de stemverhoudingen binnen onze drie kernen, voegen we de gedetailleerde uitslagtabellen voor Provinciale Staten en De Dommel bij. VVD afdeling Heeze-Leende dankt u.....
Lees verder »

19 mrt 2015 - De VVD houdt koers
En hoe! Als de (voorlopige) uitslagen van zowel Provinciale Staten als de waterschappen Dommel en Aa en Maas zullen zijn omgezet in definitieve uitslagen en er verandert, althans voor de VVD, niets dan houden we in beide gremia een krachtige vertegenwoordiging. In de waterschappen winnen we zelfs veel. Hartelijk dank voor uw stem!!
Lees verder »

13 mrt 2015 - Verkiezingen voor Provinciale Staten én waterschappen
Op 18 maart mogen we weer gaan stemmen. Ditmaal zelfs twee keer: Provinciale Staten verkiezingen en Water-schapsverkiezingen. Beide zijn niet populair bij het publiek en worden in de media overschaduwd door landelijke thema's zoals zorg, jihadisten en de samenstelling van de Eerste Kamer. Allemaal belangrijk natuurlijk maar.....
Lees verder »

2 mrt 2015 - Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018
Veiligheid staat bij de VVD hoog in het vaandel en we zijn dan ook blij met het raadsvoorstel betreffende Integrale Veiligheid. Wel staat er in het voorstel dat er "zo veel als mogelijk budgettair neutraal zal worden gewerkt". Daar zijn wij natuurlijk ook voorstander van maar als er van wordt afgeweken, zouden wij hiervan graag tijdig op de.....
Lees verder »

2 mrt 2015 - Toekomstvisie brandweerzorg
Met het voorliggende voorstel van het college wordt geen uitvoering gegeven aan de raadsbreed aangenomen amendering van 26 mei 2014. In deze amendering werd de portefeuillehouder opgedragen te zorgen dat er niet meer gelden werden bijgedragen aan de Veiligheidsregio dan er door het Rijk aan ons wordt vergoed.....
Lees verder »

2 mrt 2015 - Vervanging veld #1 van Hockey Heeze
Tijdens de raadsvergadering van 2 maart 2015 ligt een interessant raadsvoorstel ter besluitvorming voor. Onder meer interessant omdat dit voorstel aan de raad drie opties geeft waaruit gekozen kan worden. De raad heeft in het verleden enkele malen gevraagd om in raadsvoorstellen meerdere mogelijkheden aan te geven waaruit een.....
Lees verder »

21 feb 2015 - VVD campagne in Heeze-Leende gestart
Op ludieke wijze werd de VVD campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in Heeze zaterdagmiddag afge-trapt. VVD lijsttrekker Bert Pauli was naar Heeze gekomen om samen met de Heezer VVD kandidate Kitty Cuijpers-Custers het eerste affiche te plakken voor de verkiezingen op 18 maart aanstaande. Twee.....
Lees verder »

28 jan 2015 - Optimisme dankzij ondernemend Nederland
"Het feit dat er mensen zijn die op een dag besluiten om ondernemer te worden, om hun nek uit te steken en om risico te nemen, dat zorgt voor zoveel energie in Nederland. Nog los van dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor banengroei en voor de welvaart in Nederland, zijn het uiteindelijk al die ondernemers die ervoor zorgen dat we.....
Lees verder »

19 dec 2014 - Afronding wetstraject decentralisaties een feit
Per 1 januari gaan we kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Met de aangenomen Participatiewet gaan we mensen met een beperking helpen om sneller aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze gewoon aan het werk kunnen in een normale baan bij een regulier bedrijf.....
Lees verder »

16 dec 2014 - Terugblik op 2014 door Jos van Bree
Het jaar is alweer nagenoeg voorbij. Nog enkele weken en het is 2015. Het 16e jaar in het nieuwe millenium. Een goed moment om het jaar 2014 de revue te laten passeren. Een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaats vonden met een goed resultaat voor onze lokale VVD. Op enkele stemmen na net geen 4e zetel. Dat was even.....
Lees verder »

7 dec 2014 - Het werd tijd voor iets nieuws...
Welkom op onze geheel vernieuwde website. Nadat de oude site van de VVD afdeling Heeze-Leende alweer enkele jaren in de lucht was, vonden we het tijd voor een nieuwe look. En lieten die ook maar meteen min of meer aansluiten aan het landelijke format; wel zo handig en overzichtelijk. Heeft u als bezoeker van deze website.....
Lees verder »

2 dec 2014 - Neelie Kroes benoemd tot VVD-erelid
Tijdens het congres afgelopen zaterdag werd Neelie Kroes onder luid applaus benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Henry Keizer benadrukte dat zij één van die mensen in de geschiedenis van de VVD is wiens bijdrage aan de partij en aan een liberaler Nederland zó groot is geweest, dat aan hen de allerhoogste blijk van waardering die.....
Lees verder »

28 nov 2014 - Ondernemers moeten weer banen durven creëren
Ondernemers zorgen in ons land voor banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Als we willen dat zij investeren in banen, dan moeten we inzetten op een dynamische arbeidsmarkt, waarin maatwerk centraal staat. We moeten nadenken over een modern stelsel, waarin ruimte is voor vaste en flexibele vormen van werk. Wat de.....
Lees verder »

6 nov 2014 - Kitty Cuijpers op bezoek bij Mark Rutte
Afgelopen week kwam er bij mevrouw Kitty Cuijpers-Custers uit Heeze een telefoontje binnen of zij zich verkiesbaar wilde stellen voor de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant voor de VVD. In overleg met haar man en gemeenteraadslid van de gemeente Heeze-Leende, Frans Cuijpers (VVD), heeft zij deze vraag met ja.....
Lees verder »

3 nov 2014 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2015
Voor de VVD is het aanstellen van onze nieuwe interim secretaris van groot belang en het juiste fundament op dit moment. In deze drukke tijden met o.a. de 3 decentralisaties en alle lopende en ook nog niet lopende projecten, is de juiste aansturing van ons ambtenarenapparaat essentieel. De fundamentele waarde, veiligheid, wordt in.....
Lees verder »

10 okt 2014 - VVD juicht nieuwe vormen van ondersteuning toe
De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem.....
Lees verder »

30 sep 2014 - Quotumwet & Europese arbowetgeving
Liberale vrienden, inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan de slag in het nieuwe parlementaire jaar. De noodzakelijke wetgeving voor de decentralisaties is door de Kamer, nu is straks echt het moment daar voor de gemeenten om de handschoen op te pakken. Zoals ik eerder gezegd heb zijn gemeenten nu aan zet, maar.....
Lees verder »

14 jun 2014 - Henry Keizer nieuwe landelijke voorzitter VVD
Op het Voorjaarscongres van de VVD in Bussum is Henry Keizer met ruim 74 procent van de stemmen tot partijvoorzitter gekozen. Voor een voorstel om de nieuwe voorzitter door middel van een ledenraadpleging te kiezen was onvoldoende steun. Henry Keizer, in het dagelijks leven ondernemer, werd door het Hoofdbestuur.....
Lees verder »

20 mrt 2014 - VVD Heeze-Leende bedankt haar kiezers
Graag wil ik u, namens de VVD Heeze-Leende, hartelijk danken voor uw stem op de VVD. Hoewel we wat hebben moeten inleveren in stemmenaantallen, hebben we in ieder geval onze drie zetels behouden. Hier zijn we erg blij mee! Geert Verzijden, Robert Groenewoud, Frans Cuijpers en ik zullen ons wederom vier jaar gaan.....
Lees verder »

9 mrt 2014 - Breng uw stem uit!
Gemeenteraadsverkiezingen zijn verkiezingen waar wij niet altijd even warm voor lopen. Vaak komen wij, in overigens fijne gesprekken uit op oneliners van: "Ach ze doen maar wat", en "ach het kost alleen maar geld" et cetera. Toch kan ik u melden dat het er wel toe doet. Als we maar onze mening/stem hierin laten horen en.....
Lees verder »

1 feb 2014 - Speerpuntenprogramma VVD Heeze-Leende-Sterksel
De VVD Heeze-Leende-Sterksel kiest o.m. voor een bruisend en bedrijvig Heeze-Leende, verkeersluwe kernen en een financieel gezonde gemeente. Zo staan recreatie en toerisme, de zg. 'Centrale As' en het op orde zijn en houden van onze financiën prominent in ons verkiezingsprogramma.....
Lees verder »

8 nov 2013 - Leden VVD Heeze-Leende stellen de kandidatenlijst vast
De Algemene Ledenvergadering van de VVD Heeze-Leende heeft op 6 nov. j.l. de volgorde op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door Jos van Bree, die al eerder als lijsttrekker was gekozen. Jos is sinds maart 2006 wethouder in onze gemeente.....
Lees verder »

16 okt 2013 - Leden VVD Heeze-Leende stellen het verkiezingsprogramma 2014-2018 vast
Stimuleer ontwikkeling en welzijn: Doe mee en stem VVD. VVD voor vooruitgang, al jarenlang de liberale coalitiepartner in bestuurlijke en politieke stabiliteit, constructief denkend bij snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. De VVD is al 12 jaar vertegenwoordigd in de coalitie. In die periode heeft de VVD als liberale .....
Lees verder »