ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEHANDELING
VAN DE BEGROTING 2017