FINANCIERINGSVOORSTEL SAMEN NAAR DE A2
Heeze, 12 december 2016

De VVD is blij dat er nu eindelijk een definitief voorstel ligt voor een definitieve verkeersontsluiting tussen Chijnsgoed en de A2. Vanaf 2008 zijn we al aan het werk en aan het onderhandelen om te komen tot deze nu voorliggende oplossing.
Met de variant die nu voorligt kunnen we instemmen en we bedanken hierbij het projectteam voor hun inspanningen om tot deze uiteindelijke variant te komen.


Verder vertrouwen we erop dat alle partijen, die gelden hebben toegezegd, zich aan de gemaakte afspraken zullen gaan houden om dit project tot een succes te maken.

Wat ons echter bevreemd is de verdeling in de kosten. Onze vraag aan de wethouder is daarom ook: Waarom is het resultaat van alle besprekingen met de gemeente Cranendonck uitgekomen op een verdeling van 70-30? Want we lossen toch ook een groot probleem op in Cranendonck?

Verder vinden wij het niet juist dat het jaarlijks terug te betalen bedrag, dat nu nog ruim € 51.000,00 is, wordt gehaald uit de reserve totaaloplossing verkeer, ofwel het geld dat we reserveren voor de realisatie van de Centrale As, terwijl deze hiervoor in eerste instantie niet in het leven is geroepen.

Voor 2017 kunnen we instemmen met een eenmalige onttrekking van dit bedrag uit de post reserve totaaloplossing verkeer maar wij zouden voor 2018 hiervoor graag een nieuwe post in de begroting opnemen die de komende 25 jaar jaarlijks terugkeert ter hoogte van het bedrag wat we aan de provincie moeten terugbetalen. Graag vernemen we van de wethouder of zij hier gehoor aan gaat geven.

(Dit raadsvoorstel is de volgende dag ook in de gemeenteraad van Cranendonck behandeld en is ook daar aangenomen.)

Geert Verzijden
Fractievoorzitter VVD Heeze-Leende
Tel.: 040-2061092 / 06-23757428
Stuur me een mail