REVITALISERING HSL-NET
Heeze, 12 december 2016

Na de constructieve raadsinformatiebijeenkomst van woensdag 7 december 2016 ligt hier nu een even zo constructief Raadsvoorstel voor. Onze positie als gemeente is duidelijk in beeld gebracht en de twee kandidaten zijn, ook tijdens de bijeenkomst van afgelopen woensdag, uitvoerig besproken.

Als groot voordeel zien wij als VVD dat een kandidaat bereid is te investeren. Dat wekt vertrouwen. Ook het in stand blijven van de coöperatieve gedachte en het behoud van een Open Netwerk spreken ons aan. Ook het terugverdienmodel, de obligatiehouder die in beeld blijft en de maatschappelijke projecten die men wil toevoegen zijn voor de VVD redenen om te kiezen voor het van origine Brabants bedrijf Simac.

Wij kunnen dan ook instemmen met voorliggend voorstel en wensen de wethouder veel succes bij de verdere implementatie van dit voorstel. Wij hebben er vertrouwen in.

Na een door ons aangevraagde hoofdelijke stemming om dit voorstel aan te nemen bleek dat 16 raadsleden voor waren en één zich van stemming onthield.

Geert Verzijden
Fractievoorzitter VVD Heeze-Leende
Tel.: 040-2061092 / 06-23757428
Stuur me een mail