BESTEMMINGSPLAN CENTRUMPLAN LEENDE
Heeze, 2 februari 2017

Na vele jaren werken aan een nieuw centrumplan voor Leende, lag er tijdens de raadsvergadering van 23 januari 2017 een belangrijk mijlpaal voor: de vaststelling van het bestemmingsplan.
Met dit plan creëren we een situatie waarin een bouwaanvraag voor de woningen, de school en de MFA kunnen worden ingediend en we de deadline van 1 juli 2017 hiervoor kunnen halen.


Aankoop Rabobank
In het plan wordt gebruik gemaakt van de aankoop van de Rabobank om het geheel meer ruimte te geven, meer parkeerplaatsen te realiseren en de foyer en het terras gunstiger te situeren. Ook is de extra ruimte gebruikt om de speelplaats van de school beter af te schermen van het verkeer. Wat de VVD betreft allemaal belangrijke verbeteringen van het plan.

Verkeersafwikkeling goed regelen
Er zijn afspraken met omwonenden en andere belanghebbenden gemaakt om nog eens kritisch naar de verkeersafwikkeling te kijken. Indien nodig kan hier altijd nog een aanpassing op het bestemmingsplan op volgen, omdat dit niet kritisch is voor het indienen van de bouwaanvraag. De VVD kan zich hier in vinden en vertrouwt erop dat in de huidige constructieve samenwerking ook dit punt goed wordt uitgewerkt, waarbij veiligheid voor ons op nummer één staat en dit verkeerskundig onderbouwd moet zijn.

Leende krijgt hiermee een bruisend dorpshart
Wij hopen dat met het besluit van vanavond het centrumplan nu toch echt werkelijkheid kan worden en Leende mogelijk nog dit jaar kan starten met de realisatie van deze lang gewenste gebouwen en een bruisend dorpshart. En in de tussentijd kan dan gewerkt worden aan een gedegen exploitatieplan en het bijhorende commitment van alle verenigingen voor het gebruik van de MFA en ruimtes in de school.

Robert Groenewoud
Raadslid VVD Heeze-Leende
Tel.: 040-2240626 / 06-55845626
Stuur me een mail